šipkaobchod

2017

Stavební práce v roce 2017 se soustředily na úpravu dvora a předzahrádky před průčelím sládkova domu a na obnovu jádra technické památky - interiéru pivovarského hvozdu.
... více textu

dvůr před obnovou
obnova lomové dlažby dvora
obnova lomové dlažby dvora
obnova lomové dlažby dvora
přípojka dešťové kanalizace
zachování nepoškozené plochy původní dlažby
zarovnání koruny opěrné zdi - troza někdejší budovy chladících štoků
odstranění poškozených omítek soklů dvorní fasády
vyspravení zdiva omítek a vyplnění spar vápenotrasovou maltou
aplikace speciálního probarveného omítkového systému pro historické zdivo
pivovarský dvůr po přeložení původní kamenné dlažby a po opravě soklu
pivovarský dvůr po přeložení původní kamenné dlažby, po opravě soklu a rekultivaci travnaté plochy
pivovarský dvůr po přeložení původní dlažby a po rekultivaci travnaté plochy
výsadba zeleně na nový záhon ve dvoře pivovaru
odstranění asfaltové plochy před průčelím sládkova domu
osazování historických plotových sloupků pro předzahrádku sládkova domu
provedení odvodňovací drenáže při průčelí sládkova domu
zakládání oplocení a pískovcových chodníčků předzahrádky
navážení zahradní zeminy pro předzahrádku sládkova domu
zakládání bylinkových, kuchyňských a květinových záhonů předzahrádky sládkova domu
osazování latí plotových výplní předzahrádky
obnova poškozných omítek soklů ve vstupní části pivovaru
aplikace speciálního probarveného omítkového systému pro historické zdivo
vstupní průchod pivovaru po obnově omítek soklů
Interiér někdejšího výstavu (předsklepí pivovaru) před obnovou
navrácení dubových ostění v průchodu z někdejšího výstavu do předsklepí pivovaru
ostranění poškozených betonových podlah v předsklepí
obnovení odvodňovací stoky lednice
obnova cihelné dlažby místnosti někdejšího výstavu
místnost někdejšího výstavu po obnově
místnost někdejšího výstavu po obnově
detail dubových schůdků a obnovených vrat mezi výstavem a předsklepím
obnova omítek přízemí hvozdu, založení zdiva repliky někdejšího topeniště hvozdu
zdění repliky někdejšího topeniště hvozdu
nálezový stav poškozené originální branky topeniště hvozdu z konce 19. stol., odkoupené v jednom východočeském pivovaru
svaření poškozeného litinového originálu branky topeniště a celková repase v dílně pana Pošty v Lobči
topírna hvozdu po obnově s replikou topeniště a osazením přeneseného originálu branky
topírna hvozdu po obnově s replikou topeniště a osazením přeneseného originálu branky
síta určená k osazení na obnovenou lísku hvozdu
montáž síta na obnovený rošt lísky hvozdu
montáž lemovacích plechů pro obnovenou lísku hvozdu, kopie poklice hvozdu před zavěšením
zavěšování kopie poklice na řetězy s protizávažím v párníku hvozdu
obnovená poklice uzavřela párník hvozdu
repasované svlakové dveře ve schodišti hvozdu
interiér hvozdu po obnově s osazenými klapkami studených tahů, regulací tahu komína a lískou
interiér hvozdu po obnově s osazenými klapkami studených tahů, regulací tahu komína a lískou
interiér hvozdu po obnově s osazenou regulací tahu komína a lískou
práce na památkové obnově interiéru hvozdu a síní výstavu a předsklepí v roce 2017 podpořilo Ministerstvo kultury ČR
zahájení výstavby apartmánů v podkroví budovy sklepů
montáž podlah apartmánu v podkroví budovy sklepů
vyzdívání vnitřní obezdívky štítu apartmánu v podkroví
pivovar v prosinci 2017
Pivovar Lobeč