šipkaobchod

O kolektivizaci s historikem Martinem Tichým v pátek 24.5.2019 od 18:00 hod.

Rádi bychom vás v pátek 24.5.2019 od 18:00 hodin pozvali na další zajímavé setkání na sladové půdy technické památky Parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena. Tentokrát se můžeme těšit na historika mladé generace Martina Tichého a jeho povídání o kolektivizaci v našem kraji:

Akce "Kluky" a počátky kolektivizace v okrese Doksy... aneb, co nevíme, ale měli bychom vědět o kolektivizaci.

Na kolektivizaci lze nahlížet jako na způsob, jímž komunistický režim měnil v Československu společnost založenou na tradici a postupné modernizaci. A právě tato modernizace, prezentovaná jako nevyhnutelný dějinný akt, se stala prostředkem k ovládnutí vesnického obyvatelstva. Martin se v povídání zaměří na vztah samotných zemědělců ke kolektivizaci, na přímé i nepřímé nátlakové metody, ať již ze stany bezpečnostních složek, či státních a správních úřadů, jimiž příslušní funkcionáři nutili obyvatelstvo ke vstupu do JZD. Stranou našeho zájmu by pak neměla zůstat reflexe minulosti, stejně jako znalost toho, co vše ji ovlivňuje.

Martin Tichý, absolvent FF UJEP v Ústí nad Labem, působí od roku 2008 v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem a editorem několika knih a odborných studií, převážně věnovaných proměně společnosti po druhé světové válce, třetímu odboji a kolektivizaci.

Na akci bude dobrovolné vstupné.
Všichni jste srdečně zváni.

O kolektivizaci s historikem Martinem Tichým v pátek 24.5.2019 od 18:00 hod.
Pivovar Lobeč