Bylo Vám 18 let?

Pro vstup na tyto stránky musíš být starší 18 let.

01.03.2023

Cinibulkova stezka – esence Kokořínska

Historie - Pivovar Lobeč

Čeká vás zde pět zastavení, na kterých se dozvíte zajímavosti o Mšeně a jeho historii a o přírodě kolem vás. Na radnici ve Mšeně (v IC) si lze vyzvednou pracovní listy, do kterých cestou můžete odpovídat na otázky na panelech.

Cinibulkova naučná stezka začíná u městských lázní ve Mšeně a po 9 km cesty krásnou kokořínskou přírodou se do města opět vrací. Na projití Cinibulkovy naučné stezky budete potřebovat přibližně 3 hodiny. Trasa má střídavou tendenci vzestupů a sestupů, na jednom místě přijdou ke slovu i řetězy. Stezka proto není zcela vhodná pro malé děti a psy.

Stezka byla pojmenovaná po největším propagátorovi Josefu Bedřichovi Cinibulkovi, mšenskému učiteli, vlastenci a propagátorovi turistiky na Kokořínsku. Na trase i v jejím bezprostředním okolí je mnoho zajímavostí, které určitě stojí za povšimnutí. Cinibulkova stezka je žlutě značena a zavede vás na zajímavá místa: 

Prolezovačky, které jsou komplexem přirozeně vytvořených dutin, které jsou vzájemně propojeny úzkými průlezy.

Uměle vyhloubená jeskyně Obraznice, která za 30ti leté války ukrývala cenné obrazy a další vzácné předměty.

Skalní město Bludiště. Díky puklinám v pískovci vznikly vlivem zvětrávání větší chodbičky, které tvoří jedno velké bludiště. A není problém se tam ztratit.

Skalní věž Tutanchamon.

Švédský val, který zde vybudovali švédští vojáci za 30ti leté války.

Průsečná skála, kterou vytesali vojáci v dobách 30ti leté války, aby se lépe dostali vozem k tábořišti.

Skalní útvary Obří hlava Žába.

Přibližně v polovině naučné stezky je možné si udělali krátkou odbočku po modré turistické značce až k jednomu z kokořínských symbolů, kterým jsou Pokličky. Útvary mají svůj charakteristický hřibovitý tvar, získaný působením mnohaleté eroze. Horní vrstva (klobouk) je z odolnějšího železitého pískovce, která chrání spodní, méně odolnou vrstvu. Nejmohutnější poklička se tyčí až do 12metrové výšky se 6 metry širokým kloboukem.

Zpáteční cesta vede kolem rokle Apatyka, kolem které je množství skalních věží a stěn. Rokle dostala svůj název podle léčivých bylin, které se zde v minulosti sbíraly. Díky teplotní inverzi tu totiž můžete narazit na rostliny typické pro horské a podhorské oblasti.