Bylo Vám 18 let?

Pro vstup na tyto stránky musíš být starší 18 let.

15.11.2021

Krajina tří hradů: Kokořín, Houska, Bezděz

Historie - Pivovar Lobeč

Technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči leží leží v CHKO na pomezí Kokořínska a Máchova kraje. Klenoty této starobylé krajiny tvoří jedny z nejznámějších českých hradů Kokořín a Bezděz ale i poněkud zapomenutá a tajemná Houska.

Hrad Kokořín

Kokořín, zbudovaný po roce 1320 pravděpodobně pražským purkrabím pánem Hynkem Berkou z Dubé, leží ukrytý v zalesněném svahu Kokořínského dolu. Tvoří ho mohutná válcovitá věž a hradní palác. Hrad byl poničen za husitských válek a jako pustý byl označován od roku 1544. V roce 1894 zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn pak nechal hrad v letech 1911-1916 novogoticky zrekonstruovat Eduardem Sochorem podle pokynů Augusta Sedláčka a Čeňka Zíbrta. Dnes je hrad opět v rukou rodiny Špačkovi.

Na Kokoříně je pravidelný prohlídkový režim. Můžete navštívit starý palác s průvodcem a samostatně ochozy nebo vyhlídku z hradní věže.

https://hrad-kokorin.cz

Hrad je od nás z pivovaru vzdálen 13 km a je lépe dostupný na kole než pěšky. Trasa je vedená po málo frekventované silnici, vedené přes Nosálov a Libovice do horní části Kokořínského dolu. Cestou se zastavte podívat na Pokličky. A zpět se na kole můžete vrátit přes Romanov se skalním bludištěm.

Hrad Houska

Houska je renesančně přestavěný raně gotický hrad, ležící ve východní části hlubokých lesů v tzv. Houseckých vrších. Housku nechal v lesnatém svahu Zámeckého vrchu, na skalním sloupci, jehož stěny spadají na třech stranách svisle dolů, vystavět Přemysl Otakar II. jako významný královský hrad. Záhy však hrad přešel do šlechtického majetku. Od roku 1924 byl v rukou průmyslníka Josefa Šimonka a jeho rodina, která dnes sídlí na zámku u nás v Lobči, opět hrad spravuje.

Houska patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. Nejzajímavějšími interiéry jsou raně gotická kaple osvětlená lomenými okny a vybavená rozsáhle dochovanými nástěnnými malbami z první poloviny 14. století. Dále tzv. Zelená komnata, která je zaklenuta gotickou křížovou klenbou a vybavena renesančními nástěnnými malbami z doby kolem roku 1520

Houska, zvaná Bránou do pekel, je však i tajemným místem, vyhledávaným hledači nadpřirozených jevů.

Na Housce je pravidelný prohlídkový režim. Mimo hlavní okruh je návštěvníkům přístupná vyřezávaná dřevěná instalace Peklo, inspirovaná Danteho Božskou komedií.

https://www.hradhouska.cz/inde...

Hrad je od nás z pivovaru po lesní cestě vzdálen pouhých 6 km a je dobře dostupný po turistických cestách přes rozhlednu na Vrátenské hoře na horském kole i pěšky. Velmi pěkná na kolo je i 13 km dlouhá silniční trasa od nás na Housku přes vesnice Nosálov, Žďár a Kruh se vzácně zachovalou lidovou architekturou. Zpět se na kole můžete vrátit přes Tubož, Konrádov a Ráj.

Hrad Bezděz

Královský hrad Bezděz, umístěný majestátně na stejnojmenném kopci, je dominantou krajiny hlubokých lesů a jezer na dohled Máchova jezera. Hrad byl poprvé zmíněn v roce 1264, kdy vznikl jako správní centrum rozsáhlého kraje a k ochraně obchodní stezky do Saska. Do české historie se hrad zapsal jako místo uvěznění pozdějšího krále Václava II. Vystřídali se zde mnozí majitelé, ale v roce 1621 po bitvě na Bílé Hoře byl hrad dobyt a vypálen. Do roku 1785 byl hrad klášterem montserratských benediktínů a významným poutním místem, následně však zůstal pustý a stal se ruinou.

Ve 30. letech 20. století se stal útulnou Klubu československých turistů a dnes je ve správě Národního památkového ústavu. V posledních letech probíhají na hradě konzervační a restaurátorské práce. V roce 2018 byla dokončena obnova templářského paláce.

Hrad je přístupný veřejnosti formou volné prohlídky s tištěným průvodcem. Prohlídka zahrnuje hradní kapli, královský palác, velkou věž, purkrabský palác a manské paláce. Jedinečné jsou výhledy z ochozu velké věže.

https://www.hrad-bezdez.cz/cs

Bezděz je od nás z pivovaru vzdálen 16 km a je tak dostupnější autem či na kole než pěšky. Cyklistická trasa je vedená po málo frekventované silnici vedené přes Nosálov, Bezdědice a lesní rozcestí Pankrác. Cestou zpět se zastavte podívat na místo někdejší lesní besídky šlechty Valdštějnsko a přes Březovice a Doubravici.