šipkaobchod

2018

Stavební práce na Parostrojním pivovaru v roce 2018 byly co do rozsahu a komplikovanosti dosud nejnáročnější.
... více textu

Zahrádka sládkova domu - předjaří
Zahrádka sládkova domu - jaro
Zahrádka sládkova domu - léto
Zahrádka sládkova domu
Zahrádka sládkova domu - podzim
Pohled do dvora
Někdejší strojovna před přestavbou na kuchyň
Stavba na kuchyně
Stará varna/pivovarský výčep před rekonstrukcí
Stavba kuchyně
Rekonstrukce výčepu
Rekonstrukce výčepu - vybourání podlahy
Rekonstrukce výčepu - oprava omítek
Rekonstrukce výčepu - budování vytápěné podlahy
Rekonstrukce výčepu - budování vytápěné podlahy
Stavba kuchyně - rekonstrukce přípojky vody
Rekonstrukce výčepu - budování vytápěné podlahy
Rekonstrukce výčepu - budování vytápěné podlahy
Rekonstrukce výčepu - budování vytápěné podlahy
Rekonstrukce výčepu - obnova omítek soklu
Rekonstrukce výčepu - příprava cihelné dlažby
Rekonstrukce výčepu - pokládka cihelné dlažby
Rekonstrukce výčepu - pokládka cihelné dlažby
Rekonstrukce výčepu - pokládka cihelné dlažby
Rekonstrukce výčepu - pokládka cihelné dlažby
Rekonstrukce výčepu -požární nátěry litinových prvků
Stavba kuchyně - podhled
Stavba kuchyně - vzduchotechnika
Stavba kuchyně - obklady
Stavba kuchyně - montáž gastrovybavení
Stavba kuchyně - montáž gastrovybavení
Stavba kuchyně - montáž gastrovybavení
Výčep po rekonstrukci,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Kuchyně po rekonstrukci,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Budování lapače tuků a olejů a přečerpávací jímky
Budování lapače tuků a olejů a přečerpávací jímky
Budování lapače tuků a olejů a přečerpávací jímky
Budování lapače tuků a olejů a přečerpávací jímky
Čerpadla přečerpávací jímky
Úprava plochy před hlavním vstupem - odstranění betonů po státním statku
Úprava plochy před hlavním vstupem - odstranění betonů po státním statku
Úprava plochy před hlavním vstupem - štěrkové souvrství
Úprava plochy před hlavním vstupem - substrát pro trávník
Úprava plochy před hlavním vstupem - založená trávníku
Výkopy pro uložení drenáží v zatím neopravované části sklepa sládkova domu
Stavba podkrovních apartmánů
Stavba podkrovních apartmánů - podlahové rošty
Stavba podkrovních apartmánů - zateplování
Stavba podkrovních apartmánů - zateplování
Stavba podkrovních apartmánů - zateplování
Stavba podkrovních apartmánů - osazování střešního prosklení
Stavba podkrovních apartmánů - montáž střešního prosklení
Stavba podkrovních apartmánů - montáž sádrokartonů
Stavba podkrovních apartmánů - montáž sádrokartonů
Stavba podkrovních apartmánů - montáž podlah
Stavba podkrovních apartmánů - dokončování
Stavba podkrovních apartmánů - přístupová komunikace
Stavba podkrovních apartmánů - montáž vstupních schodišť
Stavba podkrovních apartmánů - montáž schodiště
Stavba podkrovních apartmánů - montáž schodiště
Výkop pro chybějící dešťové odvodnění
Dokončená vstupní část apartmánů s plochou pro parkování,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Dokončená vstupní část apartmánů,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Apartmán Tománek, foto: Andrea Thiel Lhotáková
Apartmán Rosenberg,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Apartmán Keller,  foto: Andrea Thiel Lhotáková
Trojlodí ležáckých sklepů pře obnovou
Trojlodí ležáckých sklepů pře obnovou
Trojlodí ležáckých sklepů pře obnovou
Trojlodí ležáckých sklepů pře obnovou
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - dozdívání izolačních příček
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - dozdívání izolačních příček
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - dozdívání izolačních příček
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - oprava poškozené klenby
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - oprava poškozené klenby
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - oprava ledem poškozených záklenků
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - oprava ledem poškozených záklenků
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - oprava ledem poškozených záklenků
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - vybourání novodobé betonové podlahy
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - navrácení dubových zárubní
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - navrácení dubových zárubní
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - obnova vápenných omítek
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - obnova vápenných omítek
Obnova trojlodí ležáckých sklepů - obnova cihelné podlahy
Pivovar Lobeč