Bylo Vám 18 let?

Pro vstup na tyto stránky musíš být starší 18 let.

06.05.2024

místo tvar program / KONVERZE - výstava v pivovaru prodloužena.

Historie - Pivovar Lobeč

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze, platforma Industriální stopy a technická památka Parostrojního pivovaru v Lobči vás zvou na výstavu.

Místo tvar program / KONVERZE industriální situace

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami –

významu místa,
pozoruhodnosti tvaru,
smyslu příštího programu.

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

Výstava projektů realizovaných v ČR během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let potéIndustriální stopyCo jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Výstava je přístupná v podkroví sladových půd technické památky Parostrojního pivovaru v Lobči v otevírací době pivovaru.

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II (DG16P02H001) Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

pořadatelé /

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT
Parostrojní pivovar v Lobči

ve spolupráci /
Kolegium pro technické památky ČKAIT a ČSSI
platforma Industriální stopy

kurátor /
Benjamin Fragner

spolupráce /
Jan Červinka, Jan Zikmund

grafika /
Jan Forejt (Formall)